Upgrade


Pokud jste uživateli systému Soft-4-Sale verze G5 nebo G6, znáte svůj konfigurační kód, a máte připojení na internet, můžete si zde stáhnout nejnovější verzi systému Soft-4-Sale. Tak získáte přístup k všem novinkám v systému Soft-4-Sale.


!!! POZOR - Upgrade na verzi G6 vyžaduje migraci z prostředi MS Access 2003 na MS Access 2013 - POZOR !!!

Detailní popis novinek zpracovaných v této nové verzi můžete přečíst a stáhnout ve formátu PDF.
Novinková dokumentace G6.20a ...


V následující tabulce si vyberte požadovanou verzi a klepnutím na odkaz zahajte stahování.

Název

Jazyk

Verze Velikost Stáhnout
Soft-4-Sale česky 6.20a 105,1 MB G6.20a-CZ
Soft-4-Sale slovensky 6.20a
105,5 MB G6.20a-SK
Soft-4-Sale německy 6.20a 104,7 MB G6.20a-DE
Soft-4-Sale anglicky 6.20a 105,1 MB G6.20a-EN
Soft-4-Sale polsky 6.20a 105,1 MB G6.20a-PL
Soft-4-Sale maďarsky 6.03b 82,5 MB G6.03b-HU
Soft-4-Sale rusky 6.09a 84,0 MB G6.09a-RU
Další užitečné aplikace ke stažení ...


Zjednodušený instalační postup:

  1. Stažený soubor rozbalte do pomocného adresáře.
  2. Spušťte soubor Soft-4-Sale_G6_6...._CZ_Setup.exe z tohoto pomocného instalačního adresáře a řiďte se pokyny Průvodce instalací.
  3. Instalační proces otevře nejdříve dialogové okno, kde uživatel zadává jednotlivé parametry pro instalaci (volba cílového centrálního adresáře, zvolte typ instalace UPGRADE, zadejte svůj aktivační klíč)
  4. Rekapitulace podmínek instalace
  5. Průběh instalace - Běží, úprava datové struktury…
  6. Informace o dokončení instalace

!! Před realizací upgrade musí uživatelé na všech stanicích ukončit práci se systémem !!

Detailní Průvodce instalací zde ...