Upgrade


Pokud jste uživateli systému Soft-4-Sale verze G5 nebo G6, znáte svůj konfigurační kód, a máte připojení na internet, můžete si zde stáhnout nejnovější verzi systému Soft-4-Sale. Tak získáte přístup k všem novinkám v systému Soft-4-Sale.


Pro provoz systému je třeba prostředi MS Access 2013 nebo MS Access 2016 (32-bit !!)

Detailní popis novinek zpracovaných v této nové verzi můžete přečíst a stáhnout ve formátu PDF.
Novinková dokumentace G6.33a ...


V následující tabulce si vyberte požadovanou verzi a klepnutím na odkaz zahajte stahování.

Název

Jazyk

Verze Velikost Stáhnout
Soft-4-Sale česky 6.33a 87,8 MB G6.33a-CZ
Soft-4-Sale slovensky 6.33a
87,7 MB G6.33a-SK
Soft-4-Sale anglicky 6.33a 87,7 MB G6.33a-EN
Soft-4-Sale polsky 6.33a 86,9 MB G6.33a-PL
Další užitečné aplikace ke stažení ...


Zjednodušený instalační postup:

  1. Stažený soubor rozbalte do pomocného adresáře.
  2. Spušťte soubor Soft-4-Sale_G6_6...._CZ_Setup.exe z tohoto pomocného instalačního adresáře a řiďte se pokyny Průvodce instalací.
  3. Instalační proces otevře nejdříve dialogové okno, kde uživatel zadává jednotlivé parametry pro instalaci (volba cílového centrálního adresáře, zvolte typ instalace UPGRADE, zadejte svůj aktivační klíč)
  4. Rekapitulace podmínek instalace
  5. Průběh instalace - Běží, úprava datové struktury…
  6. Informace o dokončení instalace

!! Před realizací upgrade musí uživatelé na všech stanicích ukončit práci se systémem !!

Detailní Průvodce instalací zde ...