Třetí sazba DPH

S účinností od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH (č. 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 %, také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží.

Od 1. 1. 2015 jsou tedy platné tři sazby DPH:

V souvislosti s tím je k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH (vzor č. 19). V tomto novém tiskopise DPH dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad jenom na formální stránku přiznání. Struktura přiznání zůstává zachována, obsah jednotlivých řádků se nemění ani nerozšiřuje.

Zdanitelná plnění se zmiňovanou druhou sníženou sazbou budeme vykazovat na řádcích pro sníženou sazbu daně SOUHRNNĚ se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. (viz. formulář Pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty, a to v obecné části).

V Soft-4-Sale tedy dochází z uživatelského hlediska k jedné jediné úpravě - rozšíření formuláře "Nastavení sazeb DPH" o další sazbu.