Ověření nainstalovaného certifikátu DigiCert Global Root G2

Většina zařízení s moderním operačním systémem Windows už nový certifikát má. Jedná se o uživatele, kteří používají Windows 7 a vyšší a pravidelně je aktualizují. Pokud ale systém neaktualizujete nebo máte staré Windows, certifikát od DigiCertu vám v systému může chybět.

Dle tohoto návodu si můžete stav certifikátu zkontrolovat:

  1. Stiskněte kombinace kláves [Windows] + [R] provede otevření okna Spustit.
  2. Do otevřeného okna Spustit vepište do řádku příkaz certmgr.msc a stiskněte klávesu ENTER.
  3. V levém sloupci okna Správce certifikátů vyhledejte Důvěryhodné kořenové certifikační autority.
  4. V seznamu Certifikáty by měl být vidět DigiCert Global Root G2.

Pokud jste certifikát nenalezli, stahujte jej zde z odkazu certifikační autority.

Certifikát se pokusí stáhnout a nainstalovat sám. Pokud je v systému již dostupný zobrazí se Vám informace "Tento certifikát už je nainstalován... ".
V případě, že se certifikát neaktivuje sám, uložte jej do jakékoliv složky (např. Dokumenty) a klikněte na něj pravým tlačítkem. V seznamu vyhledejte položku Nainstalovat, kterou kliknutím potvrďte. Systém provede jeho instalaci.

Veškeré tyto akce mohou být omezeny právy, které Vám přidělil Váš správce IT. Pokud si nejste jisti co děláte nebo Vám nelze některý z kroků provést, obraťte se na svého správce IT.