E-HelpDesk

HelpDesk představuje aktivní nástroj pro řešení zákaznických požadavků, problémů, dotazů, atd. Vazba na modul HelpDesk je první aktivní částí Soft-4-Web. Aktivní znamená, že uživatelé, kteří se přihlásí na portál Soft-4-Web mohou své požadavky zadávat přímo na internetu. Vznik požadavků HelpDesku je tedy možný jak v lokálním systému Soft-4-Sale, tak v internetovém Soft-4-Web a obě části spolu data synchronizují.

Modul HelpDesk umožňuje uživateli zadat požadavek přes webový formulář na Vašich www-stránkách nebo pomocí e-mailu. Vaši pracovníci podpory poté zpracovávají požadavky v prostředí systému Soft-4-Sale. Zákazník je o stavu řešení informován e-mailem pomocí tzv. automatických notifikací a dále komunikuje s řešitelem pomocí webového rozhraní, kde má k dispozici kompletní historii požadavku. Tímto způsobem dochází k výraznému snížení souvisejících nákladů a ke zrychlení a zpřehlednění celého procesu servisu pro zákazníky.

OBLASTI VYUŽITÍCO KOUPÍ HELPDESKU ZÍSKÁTE?CO KOUPÍ HELPDESKU ZÍSKAJÍ VAŠI ZÁKAZNÍCI?REFERENČNÍ PŘÍPADY


V současné době využívají aplikaci HelpDesk tito uživatelů systému Soft-4-Sale:


CENA

(bez DPH)

Cena za internetové řešení:  25.000,- Kč
Cena za s4s řešení:                 1.500,- Kč/uživatel
Cena za Guardien:                   7.000,- Kč

Guardien je aplikace, která zprostředkovává přenos dat mezi S4S a FTP serverem.
Součástí ceny je zadávací projektová dokumentace (analýza) v rozsahu 8 hodin.
Programátorské a grafické úpravy budou realizovány v hodinové sazbě 900 Kč/hodina.